in Uncategorized

Muurschilderingen Alkmaar

Afgelopen oktober een super mooi project afgerond in Alkmaar voor de woningcorporatie Van Alckmaer. De wens was om iets te doen met muurschilderingen, vogelnestkasten en een geveltuin. We hebben gekozen voor een huismussen en gierzwaluw muurschildering en de daarbij horende nestkasten. De kinderen uit de buurt mochten de kasten mooi beschilderen en leerde zo meteen wat over de vogels die van de kasten gebruik moeten gaan maken.